Reglement zwemtocht Den Helder Texel

Artikel 1: Definities

1.1.Organisator: de rechtspersoon (in deze stichting BE TOUGH)
2.1. Een deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de
organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. In overleg met de organisator en met toestemming van de ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordiger is uitzondering tot deelname minderjarige mogelijk.
1.3. Veiligheidscoördinator: De persoon die door de organisator is aangesteld de veiligheid van deelnemers en vrijwilligers van de organisatie te waarborgen tijdens het evenement.
1.4 Vrijwilliger: Personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, tot de organisatie van de organisator behoren, en als zodoende door de organisator zijn aangemerkt.

Artikel 2: de Start

2.1. De start is vanaf de Zeedijk ter hoogte van het punt Kaaphoofd. De zwemmers stellen zich voor de start op in het daarvoor uitgezette startvak.
2.2. Bij het startsignaal mogen de zwemmers te water gaan. Bij het te water gaan moeten de deelnemers direct gaan zwemmen.
2.3. Na het startsein van de zwemtocht is het voor deelnemers die te laat komen niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 3: Parcours

3.1. De deelnemer dient tussen de veiligheidsboten te zwemmen en een kano te volgen die als richtpunt dient voor de deelnemers.
3.2. De deelnemer dient tijdens het parcours de instructies op te volgen van de organisator, veiligheidscoördinator of vrijwilliger.
3.3. Als de deelnemer buiten het parcours raakt word de deelnemer uit het water gehaald. Indien mogelijk word de deelnemer weer op het parcours te water gelaten.

Artikel 4: De Tocht

4.1. De deelnemer dient zich zwemmend voort te bewegen over de door de organisator uitgezette route.
4.2. De deelnemer moet herkenbaar zijn door het dragen van de badmuts die door de organisatie ter beschikking is gesteld.
4.3. De deelnemer heeft anderhalf uur (1,5 uur) de tijd om de zwemtocht te volbrengen. Mocht de deelnemer niet binnen de daarvoor gestelde tijd finishen, of de veiligheidscoördinator oordelen dat dit voor de deelnemer niet meer haalbaar is, dan wordt de deelnemer door de organisator uit het water gehaald.
4.4. Bij kramp, vermoeidheid en/of bij andere noodzaak dient de deelnemer met de hand op het water te slaan. Met het tonen van dit signaal zal er zo snel mogelijk een kanoër komen om de deelnemer hulp te verlenen.

Artikel 5: Veiligheidscoördinator

5.1. De Veiligheidscoördinator heeft de algehele leiding tijdens de zwemtocht, v.w.b. de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers en organisatie.
5.2. De Veiligheidscoördinator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en uit de zwemtocht te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement, zich onbehoorlijk gedraagt, op grond van medische overwegingen of indien dit in verband met het ordelijk en veilig verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekte of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers.
6.2. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere
eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die zijn achtergelaten in door de
organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De deelnemer wordt er op gewezen dat
deze accommodatie niet door de organisator bewaakt wordt.

Artikel 7: Overige

7.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.

Laatste nieuws

Gezonde spieren voor zieke spieren

De zwemtocht Den Helder - Texel wordt jaarlijks belangenloos georganiseerd door Stichting Be Tough. De deelnemers opbrengsten worden volledig gedoneerd aan Spieren voor Spieren. Zij zetten zich in voor meer en beter onderzoek naar spierziektes. Op deze manier zetten alle deelnemers van de zwemtocht hun gezonde spieren in voor zieke spieren.

De zwemtocht wordt niet door Spieren voor Spieren georganiseerd, maar zet zich in voor Spieren voor Spieren.

Spieren voor Spieren

2010 - 2020 | Alle rechten voorbehouden

Website realisatie door idot!webengineers