ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting BE TOUGH is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op de ANBI pagina vindt u hierover meer informatie.

BetoughPost & Bezoekadres

Theodorus Rijkersstraat 82,
1782 TM Den Helder.
Rechtsvorm: Stichting Datum oprichting: 03/03/2012 Rsin/ fiscaal nr: 851521939

Duidelijke beschrijving & Doelstelling

Het organiseren van activiteiten waarbij het ‘verleggen van grenzen’ en het ‘deelnemen aan’ centraal staat. Tijdens de activiteiten worden er fondsen geworven voor een CBF gekeurd doel.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting organiseert grens verleggende sport evenementen. Tijdens een deel van deze evenementen worden deelnemers verplicht een minimaal bedrag aan sponsorgelden te verzamelen, welke volledig ten goede komt aan het voor dat evenement geselecteerde goede doel. De stichting opereert verder op basis van gunsten en giften door sponsoren. Het bestuur en vrijwillers zetten zich allen belangen loos in.

Functies bestuurders zoals in statuten

Namen van de bestuurders
Bas Habets (Voorzitter)
Jorick Quax (Secretaris penningmeester)
Anton van Dijk (Bestuurslid)
Paul Homan (Bestuurslid)

Beloningsbeleid

Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuur of vrijwilligers.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

2017 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 70.207,27

2016 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 65.186,00

2015 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 34.304,00

2014 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren €41.522,50

2013 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren €28.500,

2012 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren €16.527,50

Laatste nieuws

Gezonde spieren voor zieke spieren

De zwemtocht Den Helder - Texel wordt jaarlijks belangenloos georganiseerd door Stichting Be Tough. De deelnemers opbrengsten worden volledig gedoneerd aan Spieren voor Spieren. Zij zetten zich in voor meer en beter onderzoek naar spierziektes. Op deze manier zetten alle deelnemers van de zwemtocht hun gezonde spieren in voor zieke spieren.

De zwemtocht wordt niet door Spieren voor Spieren georganiseerd, maar zet zich in voor Spieren voor Spieren.

Spieren voor Spieren

2010 - 2019 | Alle rechten voorbehouden

Website realisatie door idot!webengineers