ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting BE TOUGH is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op de ANBI pagina vindt u hierover meer informatie.

BetoughPost & Bezoekadres

Theodorus Rijkersstraat 82,
1782 TM Den Helder.
Rechtsvorm: Stichting Datum oprichting: 03/03/2012 Rsin/ fiscaal nr: 851521939

Duidelijke beschrijving & Doelstelling

Het organiseren van activiteiten waarbij het ‘verleggen van grenzen’ en het ‘deelnemen aan’ centraal staat. Tijdens de activiteiten worden er fondsen geworven voor een CBF gekeurd doel.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting organiseert grens verleggende sport evenementen. Tijdens deze evenementen worden deelnemers verplicht een bedrag aan sponsorgelden te verzamelen, welke volledig ten goede komt aan het voor dat evenement geselecteerde goede doel. De stichting opereert verder op basis van gunsten en giften door sponsoren. Het bestuur en vrijwillers zetten zich allen belangen loos in.

Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?
Stichting Be Tough organiseert eenmaal per jaar een zwemtocht van Den Helder naar Texel. Deze tocht vindt plaats op één dag in de periode tussen mei en september, deze dag wordt in het daar voor gaande jaar aangekondigd. De voorbereidingen worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd door het bestuur, en in de twee weken werkt een groot team van vrijwilligers mee aan de uitvoer van het evenement.

Hoe krijgt de instelling inkomsten?

  • Inschrijfgeld van de deelnemers, dat wordt gebruikt om het evenement te kunnen organiseren.
  • Donaties in geld of materiaal (ten behoeve van de organisatie)
  • Bij het oprichten van de stichting is een eenmalige storing gedaan door één van de bestuursleden.
  • Donaties in geld, opgehaald door de deelnemers en 1-op-1 gestort aan het geselecteerde goede doel voor het betreffende evenement gekozen.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?
De inschrijfgelden, donaties tbv de organisatie en eenmalige storting worden besteed aan de terugkerende en eenmalige kosten voor het organiseren van de evenementen (huur materiaal, kosten brandstof veiligheidsvaartuigen, vergunningen, hosting en website onderhoud, etc.). We proberen kosten dekkend te zijn of vallen terug op de buffer dankzij de eenmalige storting.

De donaties opgehaald door onze deelnemers komen volledig ten gunste aan het geselecteerde goede doel gekozen per evenement. Dit betreft altijd een goed doel met een ANBI verklaring. De storting van dit bedrag vind plaats kort na het evenement.

Als uw instelling vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bijvoor- beeld spaarrekening, beleggingen etc).
Het beperkte eigen vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening, details zijn te lezen in de financiële verslaglegging.

Functies bestuurders zoals in statuten

Namen van de bestuurders
Bas Habets (Voorzitter)
Jorick Quax (Secretaris penningmeester)
Anton van Dijk (Bestuurslid)
Paul Homan (Bestuurslid)

Beloningsbeleid

Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuur of vrijwilligers.

Jaarrekening

De financiële verslaglegging kan worden gelezen in onderstaand verslag. Aanvullende vragen beantwoorden we graag via info@betough.nl.

Administratie boekjaar 2014 tm 2020

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

2021 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Vind plaatst op 21 augustus 2021.

2020 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Kon vanwege corona niet doorgaan, wordt verplaatst naar 2021. Opgehaald geld tot zover wordt doorgeschoven naar editie 2021

2019 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 67.351,53
Lees hier het jaarverslag van 2019
Bekijk de event pagina van 2019

2018 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 62.201,93
Bekijk de event pagina van 2018

2017 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 70.207,27
Bekijk de event pagina van 2017

2016 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 65.186,00
Bekijk de event pagina van 2016

2015 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren € 34.304,00
Bekijk de event pagina van 2015

2014 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren €41.522,50
Bekijk de event pagina van 2014

2013 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren €28.500,00
Bekijk de event pagina van 2013

2012 – Zwemtocht Den Helder – Texel.
Totale donatie aan Spieren voor Spieren €16.527,50
Bekijk de event pagina van 2012

Laatste nieuws

Gezonde spieren voor zieke spieren

De zwemtocht Den Helder - Texel wordt jaarlijks belangenloos georganiseerd door Stichting Be Tough. De deelnemers opbrengsten worden volledig gedoneerd aan Spieren voor Spieren. Zij zetten zich in voor meer en beter onderzoek naar spierziektes. Op deze manier zetten alle deelnemers van de zwemtocht hun gezonde spieren in voor zieke spieren.

De zwemtocht wordt niet door Spieren voor Spieren georganiseerd, maar zet zich in voor Spieren voor Spieren.

Spieren voor Spieren

2010 - 2022 | Alle rechten voorbehouden

Website realisatie door idot!webengineers